Om te weet waar jy kan inskakel, kan jy die Kleingroep koördineerder kontak vir meer inligting en om jou aan die betrokke mense voor te stel.

Vir meer inligting, kontak Deon Carstens 012 655 0757 of 082 447 9009