Alpha-Kursus

Die Alpha-kursus is ’n oorsig kursus oor waaroor dit gaan in die Christelike geloof. Dit bied die ideale geleentheid om ’n oorsig te kry oor waaroor dit gaan in die geloof, om iemand wat afgedwaal het weer terug te bring in die hart van die geloofsgemeenskap in en om iemand van buite die kerk of geloof in te trek in die Christelike geloofsgemeenskap in. Hierdie kursus word jaarliks aangebied in ons gemeente.

Vir meer inligting kontak die Kerkkantoor 012 657 1296