Onderhoud Projek

Ons terrein/geboue kort weer ‘n bietjie hulp. Die Visiebestuur het ‘n opname gemaak van al die onderhoud werk wat gedoen moet word. Indien jy ‘n handige mens is en jou twee hande wil kom aanbied, of, ‘n skenking wil maak vir materiaal wat aangekoop moet word, kan jy na die lys agter in die saal op die aansteekbord kyk in die saal en jou naam byskryf by die betrokke punt OF jy kan hier kliek vir die lys, en Anneke laat weet indien jy kan help.