Senior Kategese

Ons Aandgesprek of aanddiens en Senior Kategese (Gr. 7-10) is direk aan mekaar verbind. Ons maak gebruik van die kerk se kategesemateriaal Faceboek. Hierdie stof gaan uit van die lewe van ’n karakter en hoe God die lewenspad van die karakter gekruis het, en watter effek hierdie ontmoeting op die karakter se lewe gehad het. Ouers word ook genooi om alles saam met hulle kinders te beleef om dan later weer gesprekke oor die onderwerp met hulle kinders op te neem. Hierdie dienste word EPIC aangebied. EPIC is ’n akroniem vir Experience, Participation, Image driven en Communial. Jongmense geniet hierdie dienste gewoonlik baie en getuig met groot waardering oor wat dit vir hulle beteken.

Ons begin 18:00 met lofprysing en aanbidding, dan volg ’n aanbieding in die grootgroep en bespreking in  kleingroepe (ouers, jong volwassenes en die Belydenisklas vorm ook afsonderlike groepe), waarna ons weer gesamentlik afsluit en iets saam drink.

Vir meer inligting kontak Gretha van der Merwe by 012 661 0278 of 082 377 9959