Senior Kategese

Ons het elke Sondag in die skoolkwartale jeuggerigte aanddienste. Die diens val saam met ons Senior Kategese (Gr. 7-10) wat direk aan mekaar verbind is.  Ouers word ook genooi om alles saam met hulle kinders te beleef om dan later weer gesprekke oor die onderwerp met hulle kinders op te neem. Hierdie dienste word EPIC aangebied. EPIC is ’n akroniem vir Experience, Participation, Image driven en Communial. Jongmense geniet hierdie dienste gewoonlik baie en getuig met groot waardering oor wat dit vir hulle beteken.

Ons begin 18:00 met lofprysing en aanbidding, dan volg ’n aanbieding in die grootgroep en bespreking in  kleingroepe (ouers, jong volwassenes en die Belydenisklas vorm ook afsonderlike groepe), waarna ons weer gesamentlik afsluit. Jy is welkom om voor die diens ietsie te kom saamdrink en saam te kuier en te speel.

Kontakpersoon: Gretha van der Merwe 082 377 9959

TEMA’S VIR KWARTAAL 1 – 2024:

Datum op Sondag:

Tema:

21/01/2024

A whole new World

28/01/2024

A friend like me

04/02/2024

Into the Unknown

09/02/2024

Speletjies aand

11/02/2024

Beauty and the Beast

18/02/2024

Vrede in die Chaos

25/02/2024

As it is in Heaven

03/03/2024

Create a new World

10/03/2024

Magic Carpet Ride

17/03/2024

So what, now what?

20/03/2024 – 02/04/2024

SKOOLVAKANSIE!