Senior Kategese

Ons het elke Sondag in die skoolkwartale jeuggerigte aanddienste. Die diens val saam met ons Senior Kategese (Gr. 7-10) wat direk aan mekaar verbind is. Ons maak gebruik van die kerk se kategesemateriaal wat ook aansluit by ons juniorkategese se tema. Ouers word ook genooi om alles saam met hulle kinders te beleef om dan later weer gesprekke oor die onderwerp met hulle kinders op te neem. Hierdie dienste word EPIC aangebied. EPIC is ’n akroniem vir Experience, Participation, Image driven en Communial. Jongmense geniet hierdie dienste gewoonlik baie en getuig met groot waardering oor wat dit vir hulle beteken.

Ons begin 18:00 met lofprysing en aanbidding, dan volg ’n aanbieding in die grootgroep en bespreking in  kleingroepe (ouers, jong volwassenes en die Belydenisklas vorm ook afsonderlike groepe), waarna ons weer gesamentlik afsluit en iets saam drink.

Grendeltyd doen ons Faceboek:

Tydens grendeltyd doen ons saam Faceboek. Ons nooi jou uit om die gespreksblad deur te werk en dit saam met jou ouers te bespreek.

  Les 1 Faceboek Groepleier fin

  Les 2 Man aan kruis Groepleier fin

   Les 3 Paulus Groepleier fin   Les 4 Saggeus Groepleier fn  Les 5 Vrou Joh 8 Groepleier fin

  Les 6 Josef Groepleier fin   Les 7 Pilatus Groepleier fin   Les 8 Maria Groepleier fin   Les 9 Tomas Groepleier fin    Les 10 Ananias & S Groepleier fin

  Les 11 Fariseer Groepleier fin   Les 12 Johannes Groepleier fin   Les 13 Petrus Groepleier fin   Les 20 Jesus Groepleier fin

  Les 23 Judas Groepleier fin