Senior Kategese

Ons het elke Sondag in die skoolkwartale jeuggerigte aanddienste. Die diens val saam met ons Senior Kategese (Gr. 7-10) wat direk aan mekaar verbind is.  Ouers word ook genooi om alles saam met hulle kinders te beleef om dan later weer gesprekke oor die onderwerp met hulle kinders op te neem. Hierdie dienste word EPIC aangebied. EPIC is ’n akroniem vir Experience, Participation, Image driven en Communial. Jongmense geniet hierdie dienste gewoonlik baie en getuig met groot waardering oor wat dit vir hulle beteken.

Ons begin 18:00 met lofprysing en aanbidding, dan volg ’n aanbieding in die grootgroep en bespreking in  kleingroepe (ouers, jong volwassenes en die Belydenisklas vorm ook afsonderlike groepe), waarna ons weer gesamentlik afsluit. Jy is welkom om voor die diens ietsie te kom saamdrink en saam te kuier en te speel.

Kontakpersoon: Gretha van der Merwe 082 377 9959