Dankoffer en Nagmaal Bediening

Die dankoffer – en nagmaalbediening organiseer die opneem en tel van dankoffers van al die eredienste en beplan, berei voor en bedien die nagmaal.

Vir meer inligting, kontak Freddie Badenhorst by 012 661 8939 of 082 553 0555