Dankoffer en Nagmaal Bediening

Die dankoffer – en nagmaalbediening organiseer die opneem en tel van dankoffers van al die eredienste en beplan, berei voor en bedien die nagmaal.

Vir meer inligting kontak Freddie Badenhorst 012 661-8939 of 082 553 0555