Koster Hulp / Logistieke

Die koster is verantwoordelik vir die oop en toesluit van al die lokale wat vir die eredienste en kategese benodig word en ook al die logistieke steun vir die erediens. Sy sal jou hulp waardeer in die uitvoer van haar pligte.

Vir meer inligting kontak die Kerkkantoor 012 657 1296