Gesins- en selgroepe

Die kleingroepe vir gesinne is so saamgestel dat dit die samestelling van gesinne in ag neem. So is daar groepe vir persone met kleiner kinders, groepe wie se kindes in die hoërskool is en groepe wie se kinders al uit die huis is. Daar is ook ruimte dat jy selfs ‘n nuwe groep kan begin.

Vir kleingroepmateriaal kan jy kyk onder 3-Kruis Huiskonneksie of klik op hierdie skakel:  http://www.ngthereeds.co.za/?page_id=1857

Vir meer inligting, skakel Deon Carstens by 012 655 0757 of 082 447 9009