Retreat by Badseloop

13 – 15 Maart 2020

Die retreat is ’n naweek waar ons gaan leer hoe om stil te word en te leer hoe om sy stem in die Bybel te hoor vir my lewe, om myself en my lewenspad voor God te vind, hoe om in gemeenskap met ander voor God te lewe, hoe om in die wêreld my roeping uit te lewe en hoe om ’n Gereformeerde spiritualiteit in die praktyk te beoefen. Kyk na die skyfies hieronder om iets van die plek te sien.

Om die inligtingsbrief af te laai, klik op inligtingsbrief 2020 hieronder en klik dan op die skakel wat onder oopmaak: Inligtingsbrief 2020