BYBELSKOOL

PROF GERT PRINSLOO

Elke kwartaal sal daar so oor vier weke heen ‘n Bybelskool aangebied word oor verskeie boeke en temas. Die Bybelskool word op Woensdagaande 19:00-20:30 by die gemeentesentrum aangebied.  Die eerste Bybelskoolgeleentheidgeleentheid vir 2019 vind in die tweede kwartaal plaas en val ook saam met ons Pinksterreeks. Die tema van hierdie reeks is: Hoe leef God se mense in ‘n ontaarde wêreld?  Hierdie reeks se temas en datums is as volg:

                So. 12 Mei – Hoe leef God se mense in ’n ontaarde wêreld?

           Wo. 15 Mei – Grondslag vir ’n geïntegreerde geloof

          Wo. 22 Mei – Aksiestap 1: Wees geloofwaardige getuies

              Do. 30 Mei – Hemelvaartdiens – Aksiestap 2: Bestry geestelike gemors

                                Wo. 5 Junie – Aksiestap 3: Illustreer geleefde geloof

Nooi gerus vriende saam en kom deel in hierdie wonderlike geleentheid.