SAAMSTAAN TYDENS COVID – Julie/ Augustus 2021

Liewe broer en suster in die Here

Die Corona-virus het ons swaar getref

Die afgelope twee maande het ons intens beleef dat die Corona Virus sy tande diep ingeslaan het in ons omgewing. Ons het regtig baie infeksies, hospitaalopnames en dood die afgelope tyd beleef. Wees asseblief steeds veilig.

Tree dus in alle omstandighede op asof jyself die virus het en niemand wil laat aansteek nie en asof elke persoon rondom jou die virus het en jy nie wil aansteek nie. Nee, ek bedoel geensins dat jy net by die huis moet bly nie, maar dat jy jou masker sal dra, sal saniteer sover moontlik en veral nie jou masker sal afhaal of laat sak wanneer jy by ander mense gaan kuier nie. Ons bid dat die Here sy hand oor ons almal sal hou.

Oopmaak van eredienste

Die visiebestuur het byafgelope Dinsdag (27Julie) se vergadeing besluit dat ons nog nie dadelik ons oggenddienste gaan oopmaak eerskomende Sondag nie, aangesien die infeksiegetalle in ons omgewing nog baie hoog is en ons die risiko’s, veral vir ons ouer mense, so ver menslik moontlik wil beperk. Daar is besluit om die voorlopige oopmaak-datum 22 Augustus te maak, maar dit is beslis gekoppel aan ‘n afname van infeksies in ons omgewing. Die oggenddienste van 1 & 15 Augustus sal steeds op Facebook live uitgesaai word. Die YouTube skakel vir die diens van 8 Augustus sal via WhatsApp en facebook aangestuur word. Ons skakel daardie Sondag in by NG Wierdapark se diens.

Daar is ook besluit om ons jeuggerigte aandidenste (Senior Kategese)  wel oop te maak eerskomende Sondag (1 Augustus) vir ons tieners en jongvolwassenes en hul gesinne in die 3-Kruis Vaderhuis. Alle Covid – protokolle geld steeds. Daar sal wel geen aanddiens op 8 Augustus plaasvind nie (langnaweek), maar wel weer vanaf 15 Augustus.

Ons vra dat die ouers van die laerskool-fase (Junior Kategese) asseblief ontmoeting 16 saam met hulle kinders eerskomende Sondag (1 Augustus) en ontmoeting 17 Sondag (15 Augustus) sal deurwerk,. Die skakels sal via facebook en WhatsApp beskikbaar gestel word. Daar is geen materiaal vir Sondag 8 Augustus (langnaweek) nie, maar die persoon wat die boodskap gaan bring, sal spesiaal in die diens aan die kinders aandag gee. Ons is almal weer Sondag 22 Augustus bymekaar by die gemeentesentrum.

Aksie 55 sal ook eers weer oopmaak sodra ons eredienste oop is.

Inentings

Ons is dankbaar dat soveel persone al reeds die einenting ontvang het of ten minse die eerste een ontvang het. Ons wil steeds ‘n beroep op almal doen om wanneer die geleentheid kom, wel te registreer vir inentings teen Covid en dit te neem. Daar is soveel mense wat negatief daaroor praat. Dit is egter die enigste manier tans hoe ons hierdie virus gaan wen. Ek glo dat God die mediese wetenskap ook op hierdie manier gebruik in sy diens.  Enige persone wat wil praat oor die gevare van die inenting kan gerus met my kontak. Ek sal julle graag in verbinding bring met mediese persone wat vir jou ‘n stukkie gemoedsrus kan gee. Vir almal wat die inenting reeds ontvang het, onthou dat die virus nie onmiddelik jou immmuun maak teen Covid nie. Volg steeds die protokolle. Dit neem wel ook ‘n tyd voor die immuniteit verhoog. Die inenting keer nie dat jy (alle mense) die virus kry nie, maar help dat jy nie so siek word daarvan nie.

Finansies

Die Here is werklik goed vir ons gedurende hierdie tyd ten opsigte van finansies. Vir die boekjaar het ons tans ‘n effense tekort as gevolg van twee moeiliker maande. Ek wil vir elkeen van julle baie dankie sê dat jy steeds getrou jou finansiële bydrae gemaak het en dat jy al ons ekstra fondsinsamelingsprojekte so goed ondersteun het. Dit het beslis daartoe bygedra dat ons finansies positief lyk. Ek vra julle om dit asseblief so vol te hou. Die Algemene bestuur probeer regtig alles in hulle vermoë om uitgawes so laag as moontlik te hou en danksy dit kon ons regtig baie op ons begroting spaar. Moet asseblief ook nie ons koskas vergeet in hierdie tyd nie.

Slotwoord

Ons bid elke gesin en familie wat dood beleef het as gevolg van Covid die Here se troos en nabyheid in hierdie tyd toe. Ons gemeente wil julle graag geestelik ondersteun waar en soos ons kan. Ons bid ook vir almal wat tans die virus onder lede het. Mag julle die genesende hand van ons Here ervaar. Ons bid ook vir almal wat tans in die hospital is en hulle families. Ons bid vir genesing en mag julle krag en genade vind in hierdie magtelose tyd van isolasie. Bid vir almal op ons gebedslys. Mag die genade van God ons Vader en die liefde van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by julle wees en bly.

Ds Johan Avenant

Namens die Visiebestuur

SAAMSTAAN TYDENS COVID-19 IN DIE RIETE

Saamstaan tydens Covid in Die Riete – 11 Junie 2021

Liewe broer en suster in die Here

Die Corona-virus is om ons

Die afgelope paar weke het ons intens beleef dat die Corona Virus sy tande diep inslaan in ons omgewing. Nie net is die land in die derde golf van infeksies nie, maar ons omgewing beleef regtig baie infeksies, hospitaalopnames en dood. Dit is egter kommerwekkend dat soveel mense steeds onverskillig optree in hierdie tyd. Ek doen ‘n beroep op julle almal om asseblief die nodige voorsorg te tref en ekstra paraat te wees wanneer julle julle huise verlaat. Groepbyeenkomste is maar die groot rede vir verspreiding en dit lyk of die virus tans die meeste versprei word deur mense wat geen simptome beleef nie. Tree dus in alle omstandighede op asof jyself die virus het en niemand wil laat aansteek nie en asof elke persoon rondom jou die virus het en jy nie wil aansteek nie. Nee, ek bedoel geensins dat jy net by die huis moet bly nie, maar dat jy jou masker sal dra, sal saniteer sover moontlik en veral nie jou masker sal afhaal of laat sak wanneer jy met mense kuier nie. Ons bid dat die Here sy hand oor ons almal sal hou.

Sluit van eredienste tydens die derde golf van Covid

In die lig van die groter getal infeksies in ons omgewing en die talle mense wat tans in isolasie is, gehospitaliseer word en in die lig van die talle sterftes het die Visiebestuur besluit om die eredienste en kategese in huis (by die gemeentesentrum) op te skort. Die oggenddiens sal wel op Sondae lewendig om 9:00 steeds op Facebook Live uitgesaai word (en later dus steeds beskikbaar wees op Facebook). Daar sal met die ouers van die juniorkategese gekommunikeer word presies wat hulle met hulle kinders kan doen vir kategese. Die aanddiens sal ook op een of ander digitale platvorm gedoen word. Die detail sal in die groepe gekommunikeer word.

Ons besef dat die load shedding kan inmeng met al hierdie reëlings, maar ons sal probeer om so duidelik moontlik te kommunikeer oor alternatiewe wanneer daar wel load shedding is. Ons vertrou dat jy steeds geestelik versterk sal word wanneer jy die dienste volg op facebook of later na die klankweergawe daarvan luister. Julle is welkom om julle insette en kommentaar oor die dienste per WhatsApp met my te kommunikeer, sodat ons kan verseker dat die inhoud en kwaliteit daarvan steeds van hoë gehalte sal wees.

Wanneer sal die dienste weer oopmaak?

Daar is op hierdie stadium geen spesifieke datum vir die heropening nie, maar ons sal poog om dit so gou as wat ons oordeel dit veilig is, weer oop te maak.

Inentings

Ons wil ‘n beroep op almal doen om wanneer die geleentheid kom, wel te registreer vir inentings teen Covid en dit te neem. Daar is soveel mense wat negatief daaroor praat. Dit is egter die enigste manier tans hoe ons hierdie virus gaan wen. Ek glo dat God die mediese wetenskap ook op hierdie manier gebruik in sy diens.  Enige persone wat wil praat oor die gevare van die inenting kan gerus met my kontak. Ek sal julle graag in verbinding bring met mediese persone wat vir jou ‘n stukkie gemoedsrus kan gee. Vir almal wat die inenting reeds ontvang het, onthou dat die virus nie onmiddelik jou immmuun maak teen Covid nie. Volg steeds die protokolle. Dit neem wel ook ‘n tyd voor die immuniteit verhoog. Die inenting keer nie dat jy (alle mense) die virus kry nie, maar help dat jy nie so siek word daarvan nie.

Finansies

Die Here is werklik goed vir ons gedurende hierdie tyd ten opsigte van finansies. Vir die boekjaar tot op datum breek ons net-net gelyk. Ek wil vir elkeen van julle baie dankie sê dat jy steeds getrou jou finansiële bydrae gemaak het en dat jy al ons ekstra fondsinsamelingsprojekte so goed ondersteun het. Dit het beslis daartoe bygedra dat ons finansies positief lyk. Ek vra julle om dit asseblief so vol te hou. Die Algemene bestuur probeer regtig alles in hulle vermoë om uitgawes so laag as moontlik te hou en danksy dit kon ons regtig baie op ons begroting spaar. Moet asseblief ook nie ons koskas vergeet in hierdie tyd nie.

Slotwoord

Ons bid elke gesin en familie wat dood beleef het as gevolg van Covid die Here se troos en nabyheid in hierdie tyd toe. Ons gemeente wil julle graag geestelik ondersteun waar en soos ons kan. Ons bid ook vir almal wat tans die virus onder lede het. Mag julle die genesende hand van ons Here ervaar. Ons bid ook vir almal wat tans in die hospital is en hulle families. Ons bid vir genesing en mag julle krag en genade vind in hierdie magtelose tyd van isolasie. Bid vir almal op ons gebedslys. Mag die genade van God ons Vader en die liefde van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees by julle wees en bly.

Ds Johan Avenant

Namens die Visiebestuur

Kommunikasie oor oopmaak van eredienste en kategese na tweede golf – Woensdag 3 Februarie 2021

Covid – Kommunikasie – 3 Februarie 2021

Liewe broer en suster in die Here

Ons vertrou dat dit met jou en jou gesin goed gaan. Mag hierdie jaar vir jou werklike lewenshoop bring te midde van al die uitdagings op jou pad. Mag jy veral die Here se teenwoordigheid ervaar. Mag jy ook in The Reeds-gemeente beleef dat jy geestelik groei en geïnspireer word deur die Woord. Mag jy ook iets beleef van die omgee van ons geloofsgemeenskap.

Carona-virus nie net daar ver nie

Ons is diep bewus van etlike mense in ons gemeente wat met die Carona-virus geïnfekteer was/is en ander wat familielede en of vriende aan die dood afgestaan het as gevolg van die virus. Ons het reeds en wil weer ons meelewing met julle betuig en bid dat die hand van die Here julle sal vashou en dra. Ons bid vir volkome genesing en heling en troos in hierdie moeilike tyd. Ons is ook bewus van wonderlike getuienisse van die sorg van die Here in hierdie tyd en sal graag van ander ook wil hoor en dit op platforms deel, sodat ons almal daardeur geïnspireer kan word.

Ondersteuning tydens die grendeltyd

Die span wil elke lidmaat oproep om asseblief ekstra versigtig te wees, aangesien die getalle wat geïnfekteer is met die virus steeds baie hoog is. Ons wil almal oproep om asseblief met ds. Johan of die kerkkantoor in verbinding te tree wanneer daar enige siekte, nood of enige behoefte is. Die impak van inperking is geweldig op ons almal. Ons wil egter nie sien dat ons lidmate (jy) op hulle (jou) eie swaarkry sonder dat ons daarvan bewus is, vir hulle  (jou) bid en help wanneer dit enigsins binne ons vermoë is of hulle (julle) by mense en plekke kry wat sal kan help.

Oopmaak van eredienste en kategese

Die Covid-taakspan het na die gesprek van Mnr. Ramaphosa koppe bymekaar gesit oor hoe ons gemeente gaan reageer op die jongste aankondiging. Die besluit word hieronder puntsgewys uiteen gesit:

 • Ons maak ons eredienste (oggend en aand) weer oop vanaf Sondag 14 Februarie. Die oggenddienste sal steeds om 8:30 begin en aanddienste om 18:00. Alle Covid-regulasies sal steeds streng toegepas word (almal moet maskers dra voor, gedurende en na die diens, almal moet saniteer en sal ge-“screen” word by die ingang, distansiëring moet steeds gehandhaaf word, ons groet nie met die hand of deur middel van ‘n drukkie nie, ens)
 • Aangesien slegs 50 persone toegelaat word by die diens, sal die diens steeds op Facebook Live uitgesaai word en gepoog word om so gou doenlik daarna ‘n klankgreep van die diens op facebook en deur WhatsApp beskikbaar te stel.
 • Vir beide die oggend- en aanddienste moet jy bespreek wanneer jy die diens wil bywoon.
 • Vir besprekings van die oggenddiens sal ons ‘n skakel na ‘n vorm aan elke lidmaat per WhatsApp en SMS (dit sal ook of facebook beskikbaar wees) aanstuur wat min of meer soos die bestelvorm van die Deurry-Basaar of Vrydag-verkope werk. Jy sal letterlik net jou naam telefoonnommer invul en merk dat jy daardie spesifieke Sondag se diens sal bywoon en dan “submit”. Wanneer jy op hierdie vorm ingaan en dit nie meer beskikbaar is nie, beteken dit die getal van 50 is vol.
 • Vir die aanddiens is geen besprekings tans nodig nie.
 • Die kinders en ouers van die Junior Kategese (voorskool tot graad 6) word gevra om asseblief eerskomende Sondag 7 Februarie om 9:30 (net na die lewendige uitsending van ons erediens op Facebook Live) in die lapa bymekaar te kom. Tydens hierdie geleentheid sal ds. Johan in kort die boodskap van die oggend bespreek en dan saam met ouers beplan hoe die kategese vir 2021 gaan verloop. Ons doen ‘n beroep op alle ouers om moeite te doen om hierdie byeenkoms by te woon. Covid-regulasies sal toegepas word vir hierdie byeenkoms.
 • Alle kinders en ouers van die senior kategese (graad 7- Graad 12 en jongvolwassenes) word gevra om asseblief Sondag 14 Februarie om 18:00 teenwoordig te wees. Ons gaan ons diens hou en dan saam praat/ beplan oor hoe 2021 se kategese en dienste gedoen gaan word.
 • Die Covid-span voel verder om almal op te roep om, wanneer jy of enige van jou gesin enige siekte simtome onder lede het, liewer tuis te bly en ons daarvan in kennis te stel dat ons julle kan ondersteun en steeds julle verbondenheid en meelewing kan ervaar.

Koskas

Ons doen verder ‘n beroep op almal om nie-bederfbare produkte te skenk vir ons koskas. Ons help op die oomblik ‘n paar gesinne met kos wat geen of ‘n klein inkomste verdien. Jy kan die kos Sondae saambring en onder in die kas waarin kollekte gegooi word sit. Indie jy is die week kos by die kerkkantoor wilk om aflaai is jy welkom.

Mag jy en jou gesin steeds die sorg van ons Here elke dag ervaar en mag dit jou inspireer om die uitdagings op jou pad met moed en hoop aan te pak.

Groete in Christus

Covid-taakspan NG Gemeente The Reeds

Kommunikasie tov oopmaak van oggenderedienste vanaf 4 Oktober 2020:

Covid-19 skrywe in sake heropening van ons oggenderedienste vanaf 4

Oktober 2020

Gesprek 5:

Saamstaan tydens Covid 19 in Die Riete (5) – 8 September 2020

Gesprek 4:

Saamstaan tydens Covid 19 in Die Riete (4) – 25 Augustus 2020

Gesprek 3:

Saamstaan tydens Covid 19 in Die Riete (3) – 11 Augustus 2020

Gesprek 2:

Saamstaan tydens Covid 19 in Die Riete (2) – 28 Julie 2020

Gesprek 1:

Gesprek 2: Saamstaan tydens Covid 19 in die Riete (1) – Zoom-gesprek met die Gemeente – 15 Julie 2020

KOMMUNIKSIE 4 – COVET-19 – 1 Junie 2020

Klik op die skakel hieronder  om die brief af te laai: 

Liewe broer en suster in die Here

COVET-19 KOMMUNIKASIE RAKENDE DIE HERVATTING VAN EREDIENSTE

Ons almal mis regtig die gemeenskap van gelowiges asook ons kerkfamilie. Daarom het die aankondiging van die president dat dienste mag hervat, seker vir ons ook opgewonde en dankbaar vir die moontlikheid gemaak. Nadat die Visiebestuur die saak deeglik oordink het en baie menings ingevorder het, het ons besluit om nie oorhaastig op te tree nie en aan te beveel dat ons nie op hierdie stadium ons eredienste of enige ander byeeenkomste by die kerkgebou sal hervat nie. Die virtuele eredienste sal dus steeds voortgaan en ons moedig lidmate aan om so gereeld moontlik dáárby in te skakel. Ons besef ook dat ons nie die eredienste se hervatting onbepaald kan uitstel nie, daarom is besluit om ’n taakspan saam te stel met hoofsaaklik twee fokusse: i.) Voorbereiding om toe te sien dat alle vereistes in plek is vir die hervatting van eredienste en ii.) Aanbeveling wanneer en hoe ons ons gemeente se eredienste gaan hervat. Die taakspan bestaan uit: Schalk de Klerk, Chris Joubert, Christa Fourie en Pieter van der Merwe. Ons vra voorbidding vir hierdie taakspan en vir ons gemeente gedurende hierdie tyd.

Hier is ‘n paar van die redes hoekom ons tot hierdie besluit gekom het:

 1. Dis onverantwoordelik.

– Die getalle van mense wat positief toets begin nou eers noemenswaardig groei. Daarby is Tshwane ‘n “hotspot” en is daar heelwat gevalle in ons omgewing (17 gevalle is tot en met afgelope Saterdag by ons plaaslike dokters aangemeld).

– Die meerderheid mense wat graag die dienste in die kerk wil bywoon, is juis bo 60 en daarom ekstra vatbaar vir die gevolge van die virus. Daar is geen verbod daarop dat mense bo 60 nie mag bywoon nie, hulle word net in die regering se riglyne aangemoedig om tuis te bly.

– Dit is nou winter. Ander siektes (soos verkoues en erger) gaan maak dat COVID-19 se effek op mense in die hoë kategorie-risiko nog groter gaan wees.

 1. Die regulasies is uiters moeilik om by te hou

– Ek het reeds vir almal die regulasies deurgestuur. Indien jy dit nog nie onder oë gehad het nie, gaan kyk op ons webblad of klik op die volgende skakel: http://www.ngthereeds.co.za/wp-content/uploads/2020/05/Regulasies-vir-die-heropening-van-kerke-vir-enige-aktiwiteite-en-spesifiek-eredienste.docx

– Die vraag is hoe kies ons die 50 mense (dit is wat die reguasies bepaal) wat mag bywoon? Daardeur sluit ons sekere mense uit, wat juis teen die aard en karakter van ons gemeente is;

– Daar mag byvoorbeeld nie by enige byeenkoms gesing word nie. Slegs ’n solo sanger mag sing;

– Daar mag nie voor of na ’n erediens enigsins gesosialiseer word nie;

– Ander regulasies soos in die dokument aangedui, maak dit nog meer komplek;

– Die hof sal die voorsitter van die Kerkraad regsaanspreeklik hou vir enige regulasie wat nie nagekom word nie.

 1. Die gevolge as ‘n persoon wat die diens bygewoon het positief sou toets vir die virus

-Enige persoon met enige van die simtome van die virus moet gevra word om nie die byeenkoms by te woon nie;

– Die kans is groot dat iemand wat ‘n diens wil bywoon, van die simtome van die virus het of die virus self onder lede mag hê;

– Indien iemand positief toets vir die virus binne 14 dae na die erediens wat hulle bygewoon het, moet verdere stappe volg:

o die staat sal dan verdere dienste stopsit;

o alle persone wat die dienste bygewoon het wat in kontak met die persoon was, sowel as die wat met hulle kontak gehad het, moet in kwarantyn geplaas word.

 1. Die diens kan ‘n antiklimaks wees

– Die gemeenskap van die gelowiges, wat die groot ding is wat tans nie behoorlik realiseer nie, sal baie effens wees agv die regulasies en veiligheid. (Sosiale afstand, geen fisiese kontak, geen tee na die tyd, ens)

Alles is nie net negatief nie

Daar is wel ‘n groot geleentheid in hierdie omstandighede. Dit laat ons almal nuut dink oor kerkwees en op nuwe manière dink oor hoe om kreatief eredienste te hou in hierdie tyd. Leraars is ook as ’n “essential service” verklaar en dit maak dit weer moontlik om enige ondersteuning wat nodig mag wees, te bied. Daar word ook mense bereik, wat voorheen nie bereik kon word omdat hulle nie meer eredienste kan bywoon nie.

Ons vra jou voorbidding vir hierdie hele oopmaak proses. Ons vra ook jou ondersteuning en deelname soos nog nooit tevore om in hierdie moeilike tye hande te vat en saam te bou en werk in God se koninkryk. Ons wil julle as gesin sterk aanmoedig om daagliks rondom die Bybel stil te word en saam te bid. Riglyne in die verband is op ons webblad beskikbaar onder 3 Kruis Huiskonneksie.

Hiermee vertrou ons dat ons die gemeente se belange die heel beste op die hart dra. Tree asseblief met ons in verbinding indien daar enige nood of omstandighede is waarmee ons kan help.

Seën op jou pad

Johan Avenant

Namens Visiebestuur

Liewe broer en suster in die Here,

KOMMUNIKASIE 3 – OOPSTEL VAN KERLIKE BYEENKOMSTE IN FASE 3 VAN DIE LOCKDOWN

Regulasies vir die heropening van kerke vir enige aktiwiteite en spesifiek eredienste

COVID-19 kommunikasie:
Liewe broer en suster. Julle sou in die nuus gehoor het dat die staatspresident Dinsdag 'n oproep gedoen het, dat ons Sondag 31 Mei 'n biddag sal hou vir die hele COVID-19 pandemie en die gevolge wat dit teweeg bring en dat hy afgekondig het dat alle godsdiensorganisasies vanaf 1 Junie weer saam kan aanbid, mits hulle byeenkomste nie 50 oorskry nie en mits hulle hou by die reëlings wat in die wet uiteengesit gaan word. Wel die maatreëls is nou gepubliseer en nou kan kerke hiervolgens hulle besluite neem.
Die saak is baie meer kompleks as om maar net aan te gaan soos voorheen. Die Visiebestuur van ons gemeente vergader Maandag om te besluit hoe hierdie aankondiging ons gaan raak. Ek vra jou voorbidding daarvoor. Ek vra egter dat julle ons sal help in ons besluit. Hoe oordeel jy oor die aankondiging? Wat is jou behoefte en verwagting? Hoe stel jy voor moet ons besluit? Ek heg hierby ‘n skakel na my opsomming en vertaling van amptelike riglyne deur die staat afgekondig, wat op ons webblad geplaas is. Kyk asseblief daarna en laat weet ons asseblief hoe jy oordeel ons verantwoordelik moet besluit. Klik op die skakel hierbo (voor hierdie brief)om dit te lees. Ons hoor graag van jou in hierdie verband.

Oor die biddag sal ons in ons virtuele erediens Sondag 31 Mei daaraan aandag skenk. Jy kan ook die TEAMS applikasie op jou selfoon aflaai, wat as platvorm gebruik gaan word om soveel moontlik mense te betrek by deelname aan hierdie biddag.
Mag jou dag en naweek geseënd wees. 

Groete, Namens die Visiebestuur. 
Ds. Johan Avenant

KOMMUNIKASIE 2 – STAAT VAN INPERKING (LOCKDOWN)

Soos u deeglik bewus is, het die president Mnr. Cyril Ramaphosa ‘n noodtoestand op 15 Maart afkondiging om te keer dat die Coronavirus vining versprei. Op Maandag 23 Maart is verdere maatreëls aangekondig toe ‘n staat van totale inperking (lockdown) afgekondig is vanaf Donderdag 26 Maart om 12:00 middernag tot en met 16 April 2020. Om hierdie rede die volgende inligting (Die brief is lank, maar ek vra dat jy dit tot die einde sal lees):

STAAT VAN INPERKING


Kom ons bid vir ons president

Hier is ‘n eenvoudige manier om te verstaan wat ‘n staat van inperking presies is en hoe dit ons raak:

 1. Wat is ’n staat van inperking?
 2. Wat is die doel van ’n staat van inperking?

3. Moet ons voorraad aanvul?       4. Wie sal steeds by hulle werke wees?

 

 1. Wat as daar ’n noodgeval is? 6. Kan jy na jou werk toe gaan?

   

 1. Wat sal ek wel kan doen?

PRAKTIESE IMPLIKASIE VAN STAAT VAN INPERKING:

Klik op skakel om presies te sien wat die implikasies van die staat van inperking presies behels: Final lockdown regulations.pdf

DIT GAAN ONS ALMAL ONTWRIG – IMPLIKASIE VIR NG THE REEDS?

Hierdie maatreëls gaan ons almal ontwrig, maar ons wil ’n beroep op almal doen om asseblief baie streng daaraan gehoor te gee, aangesien dit nie net sal help om die verspreiding van die virus te beperk nie, maar veral die land sal help om infrastruktuur (Hospitale, mediese sorg, bronne en dokters) beskikbaar te hê om die gevolge van hierdie pandemie op die langer termyn te versag.

Dit bring mee dat ons alle eredienste en ander byeenkomste in die gemeente opskort tot ná 16 April 2020. Die kerkkantoor sal gesluit wees gedurende hierdie tyd. Vir enige nood en dringende behoeftes, kan julle ds. Johan (012- 661 9048 of 072 287 4045), Prof. Gert (082 821 7387),  Schalk de Klerk (079 505 8585), Chris Joubert (082 464 3692) of Danie du Toit (081 317 2932) skakel.

Jy kan elke Sondag om 9:00 op facebook (live) na ’n kort boodskap luister. Ons gaan ook poog om elke dag ’n bemoedigende gedagte uit die Bybel op die Facebook-blad (n.g.the reeds of die kort skakel: https://www.facebook.com/groups/25430334725/?ref=bookmarks) te deel. Jy kan ook op ons gemeente webblad (www.ngthereeds.co.za) hulpmiddels kry vir kreatiewe aktiwiteite vir kinders of die skakel vanaf die facebook-blad volg. Ons is ook besig om alle lidmate, van wie ons selfoonnommers het, in whatsapp groepe te deel en doen ’n beroep op julle almal om daarmee behulpsaam te wees (sien jy kans om ’n administrator te wees? Kontak ds. Johan of Anneke vandag of môre) om sodoende kommunikasie daagliks te verhoog. Vir persone wat belangstel om op ’n visuele manier kontak te maak met ander gedurende hierdie tyd, vra ek dat jy solank Zoom Cloud aflaai vanaf Play Store. Ons sal tye en geleenthede op facebook of in whatsapp groepe kommunikeer.  

Gebruik hierdie tyd: Ons wil julle almal aanmoedig om hierdie tyd te gebruik om julle gesinsverhoudings te versterk en om tyd te maak om weer met die Here te “connect’. Gebruik die “Faith Five”– riglyn op ons webblad om gesprekke om julle etenstafel in plek te kry en te begelei.

Om te keer dat angs en depressie ons oorval in hierdie tyd is dit baie belangrik om nie ongedissiplineerd te leef nie. 1. Dit beteken prakties dat julle elke oggend opstaan, 2.  julle dag beplan (vaste roetine) en 3. seker maak dat julle as gesin genoeg tyd en ruimte skep vir kommunikasie. 4. Beplan iets kreatiefs (Rekreasie) wat genoegdoening verskaf. 5. Fisiese oefening is nou net so belangrik om te ontlaai en serotonien vry te stel. 6. Maak met ten minste een persoon per dag kontak of dit dmv ‘n oproep is of deur sosiale media. 7. Fokus op opbouende dinge. 8. Lees die Bybel vir jouself en om jou verhouding met God te versterk. oenie dit as strafboek lees en vir ander allerande boodskappies aanstuur wat jy glo hulle nodig sal hê nie, veral nie dmv die sosiale media nie.   

Ek sluit hieronder spesifieke riglyne in vir gesinne met kinders. Dit geld natuurlik ook vir almal.

RIGLYNE VIR OUERS

LAASTE WOORD: ’n Tyd van algehele inperking moet ons nie geïsoleerd laat voel nie, maar in solidariteit (meelewing) één laat voel…

Ons wil ’n beroep doen op al ons lidmate om steeds die gebruik van ’n weeklikste dankoffer in die kollektebordjie op ‘n Sondag te handhaaf, deur ‘n geldjie by ons gemeenterekening in te betaal. Ons vra ook dat lidmate wat nie ’n debietorder het of die gebruik het om elektronies hulle maandelikse dankoffer oor te betaal nie, dit asseblief sal oorweeg. Die uitgawes van die gemeente moet steeds betaal word. Daar is 2 opsies beskikbaar vir jou betalings: Zapper en EFT. Jy kan ‘n eenmalige- weeklikse- of maandelikse bedrag oorbetaal wat duidelik gemerk moet word, bv “voorletters en van* – kollekte” of “dankoffer”. Die gemeente se bankbesonderhede is soos volg: NG Gemeente The Reeds, ABSA Centurion; Elektroniese takkode: 630445; Rekeningnommer: 2890590406.

Kom ons ondersteun mekaar, bid vir mekaar en dra mekaar op aan die Here in die uitdagende tyd. Kom ons bid en werk met liefde saam om steeds gemeente van die Here Jesus in The Reeds te wees te midde van die uitdaging.

Mag die genade van ons Here, Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly!

Ds. Johan Avenant                                                                                                  Namens die Visiebestuur

KOMMUNIKASIE OOR NOODTOESTAND AGV COVID-19 (CORONAVIRUS)

Liewe broer en suster in die Here,

KOMMUNIKASIE OOR NOODTOESTAND AGV COVID-19 (Coronavirus)

Ons beleef tans buitengewone tye met die uitbreek en verspreiding van Covid-19 (agv Coronavirus) wat vir buitengewone maatreëls vra. Op 5 Maart 2020 is bekendgemaak dat die eerste persoon in Suid-Afrika positief getoets het vir COVID-19. Dis nou nog nie twee weke later nie en die situasie het reeds drasties verander, gevolgik het president Cyril Ramaphosa ‘n noodtoestand op 15 Maart afkondiging.

Ons moet rekening hou daarmee dat hierdie virus nie oornag gaan verdwyn nie. ’n Paar maande se ontwrigting lê voor, selfs met die beste maatreëls wat ook by ons landwyd getref word.

NASIONALE RAMPTOESTAND

Hier is ‘n opsomming van die belangrikste reëlings wat die regering afgekondig het:

 1. ’n Nasionale ramptoestand word afgekondig ingevolge die rampbestuurswet.
 2. Reisbeperkings geld na hoërisikolande vanaf 18 Maart 2020.
 3. Suid-Afrikaners word aangeraai om nie na hoërisikolande te reis nie.
 4. Byeenkomste van meer as honderd mense word verbied.
 5. Groot byeenkomste en feesvierings word gekanselleer.
 6. Die skole is gesluit van Woensdag 18 Maart tot ná die Paasnaweek.
 7. Noue samewerking met universiteite, kolleges ensovoorts om higiëne en ander toepaslike maatreëls in te stel. (Talle universiteite het reeds begin om klasse op te skort en koshuise te sluit)
 8. Maatskappye word gevra om maatreëls in te stel om higiënebeheer te verbeter.
 9. Waarneming- en toetsstelsels word by hospitale versterk.
 10. Samewerking met die private sektor om ’n stelsel te ontwikkel waarmee diegene wat deur die virus besmet is, nagespeur en gemonitor kan word.
 11. ’n Beroep op almal om persoonlik te let op higiëne en mekaar met die elmboog te groet.
 12. Staatspakkette om die ekonomiese impak van die virus te beperk.
 13. Die sameroep van ’n nasionale opdraggewende raad onder voorsitterskap van die president wat drie keer per week bymekaar sal kom. (Netwerk 24)

WAT MAAK COVID-19 (Coronavirus) SO GEVAARLIK?

 • Dit is hoogs aansteeklik;
 • Dit kan op verskeie manière oorgedra word. Ahoewel dit hoofsaaklik deur druppelbesmetting aansteek, is daar ook ander maniere soos kontakbesmetting;
 • Dit bly vir baie lank ‘aktief’/ ‘lewend’ (tot drie ure in die lug). Die virus kan op sekere stowwe soos plastiek tot drie dae aktief/lewend bly;
 • Dit is langer ‘aktief’/’lewend’ in koue en humiede toestande;
 • Soos ander virusse is dit lewensbedreigend vir kwesbare persone

HOE RAAK DIT NG GEMEENTE THE REEDS?

Terwyl ons voor hierdie uitdagings staan, wil ons ons gemeente oproep om, in volle vertroue op die Here, nie toe te laat dat ons deel word van die paniekerige optrede nie, maar om tog nie onverantwoordelik op te tree nie.

Martin Luther het in ’n tyd toe die wêreld getref is met ’n “plaag” en wat beskryf is as “die swart dood”, toe byna 60% van Europa se bevolking uitgewis is, die volgende gesê: “I shall ask God mercifully to protect us. Then I shall fumigate, help purify the air, administer medicine and take it. I shall avoid places and persons where my presence is not needed in order not to become contaminated and thus perchance inflict and pollute others and so cause their death as a result of my negligence. If God should wish to take me, he will surely find me and I have done what he has expected of me and so I am not responsible for either my own death or the death of others. If my neighbor needs me however I shall not avoid place or person but will go freely as stated above. See this is such a God-fearing faith because it is neither brash nor foolhardy and does not tempt God.”

Die dagbestuur het besluit dat ons in die lig van al die bogenoemde inligting, wel sal aangaan met ons eredienste tot tyd en wyl, aangesien dit nou vakansie is en ons gewoonlik nie meer as 100 persone by so ’n diens is nie. Ons gaan wel voorsorg tref en maatreëls tref om almal binne die diens veilig te hou. Indien jy griepsimtome het, vra ons dat jy met verantwoordelikheid sal optree soos hieronder beskryf. Ons sal julle op hoogte hou indien iets verander van hierdie reëling.

BASIESE RIGLYNE

Hier is ‘n paar verdere basiese riglyne vir gemeentelede.

As geloofsgemeenskap het ons ‘n spesiale roeping om ons mede-gemeentelede te versorg en die gemeenskap te ondersteun in hierdie tyd.

 • Moenie valse gerugte versprei en op hol raak oor die virus nie.
 • Sorg dat jy ingelig is.
 • Moet jou nie ontstel nie. Woon en werk rustig voort, vertrou die Here en doen wat jy kan doen (Ps 37).
 • Goeie higiëne help baie om die verspreiding van die virus te beperk, maar ook om verkoues en griep, te voorkom.
 • Was gereeld jou hande met seep en water vir ten minste 20 sekondes.
 • Nies of hoes in die hoek van jou elmboog of sneesdoekie, nie in jou hand nie.
 • Was onmiddellik jou hande nadat jy gehoes, genies of neus geblaas het.
 • Moenie aan jou gesig, veral jou mond, neus en oë, raak met ongewaste hande nie.
 • Ontsmet oppervlaktes wat gereeld deur verskillende mense aangeraak word, insluitend sleutelborde, tafelblaaie, hysbakknoppies en deurknoppe.
 • Gebruik ‘n handontsmetingsmiddel.
 • Vermy noue kontak met iemand wat siek is.
 • Voel vry om in plaas van mekaar te omhels, of hand te skud, met jou kop te knik of met jou hand op jou hart te buig. Die “elmboogskud” laat ‘n mens nog te naby aan mekaar kom.
 • Voordat jy iemand omhels, vra eers toestemming uit respek vir mekaar Vermy dit dalk vir ty den wyl).
 • Probeer om genoeg spasie te hou tussen jouself en ander mense, ten minste 2 meter.
 • Indien jy onderliggende gesondheidsprobleme het, of bo 60 jaar oud is, oorweeg om eerder nie risiko’s te loop om ‘n infeksie op te doen nie. Bly dan eerder tuis.
 • Die koronavirus (COVID-19) is ‘n respiratoriese siekte wat griepagtige simptome veroorsaak, insluitend koors, braking, seer keel en asemhalingsprobleme. As jy een van hierdie simptome het, bly asb tuis.
 • Moenie reis terwyl jy siek is nie.
 • Vermy kontak met ander as jy siek is en sonder jou dan af.
 • Kry mediese hulp wanneer jy siek is. Bel vooraf, voordat jy na ‘n dokter of ‘n noodgevalle eenheid gaan. Vertel hulle van enige onlangse reise en jou simptome.
 • Laat weet asb as ons as gemeente jou kan bystaan. Jy kan vir Wina en Anneke by die kerkkantoor bel (0126571296) of e-pos (ngthereeds@mweb.co.za) of vir ds. Johan bel (072 287 4045) of e-pos (jcaven@netactive.co.za).

Kom ons bid en werk met liefde saam om steeds gemeente van die Here Jesus in The Reeds te wees te midde van die uitdaging. Gebruik die situasie om jou buurmense te leer ken en gereeld te hoor of jy met iets kan help. Dink veral aan mense wat ouer is en meer hulp sal benodig.

Mag die genade van ons Here, Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly!

Johan Avenant

Namens die Visiebestuur