Tiende Maand

Waaroor gaan dit?

Die Here sorg vir ons met soveel seëninge, o.a Sy teenwoordigheid, die 3†Kruis Vaderhuis, ondersteunende lidmate, pragtige entoesiastiese kinders en jongmense asook finansiële sorg, om maar ‘n paar op te noem. Ons is dankbaar dat ons die vorige boekjaar met ‘n klein oorskot kon afsluit. Alhoewel ons in die gemeente die rieme baie dun sny, het ekonomiese druk gedurende die eerste 5 maande van die huidige finansiële jaar sy tande diep in ons gemeente se reserwes ingeslaan.

In die lig van die ekonomiese toestand in die land, die afgehandelde bouprojek en die gepaardgaande lening, asook die huidige tekorte op die lopende rekening, is die afskopdatum van die tiendemaand projek (geloofsoffer) vervroeg na die begin van Augustus. Dit beteken dat ons lidmate 7 maande tyd gee om hul geloofsoffer (‘n addisionele bedrag bo en behalwe die maandelikse dankoffer) te gee. Ons weet dat almal tans moeilike finansiële tye beleef – tog wil ons ‘n beroep op elke lidmaat doen om u deeltjie by te dra. Indien almal bydra, hoe gering die bydrae ookal mag voel, sal die teikenbedrag van
R 150 000 wel bereik kan word.

Hierdie gelde word as volg aangewend:

  • Om ons finansiële verantwoordelikheid na te kom, by die CMR Valhalla (Maatskaplike werkers van ons omgewing) en by die Soekmekaar sending gemeenskap (waar drie evangeliste se salarisse en twee studiebeurse betaal word).
  • Ondersteuning van die Sopkombuis met voorraad en Bybels vir verspreiding onder die gemeenskap wat baat vind by die Sopkombuis.
  • Die ekonomiese klimaat in die land maak dit ook noodsaaklik dat ons gelde beskikbaar moet hê vir lidmate in nood.
  • ‘n Deel word ook aangewend om ons eie fondse aan te vul om ons begrotingstekort te probeer uitwis.
  • ‘n Addisionele bedrag van R 13 928.83 per maand word tans benodig vir die paaiement van ons boulening.