Wat is ons Visie vir die Eredienste?

‘n Ruimte word geskep waar elke persoon teenwoordig in die erediens God kan ontmoet, Hom kan verheerlik en kan groei in hulle vehouding met God, met mekaar (omgee en diensbaarheid teenoor medegelowiges) en na buite (omgee en diensbaarheid teenoor mense wat nie deel vorm van die kerk/ons gemeente nie) en waar mense uitgedaag kan word om as lig en as sout ‘n seën te wees vir die wêreld. 

Vir meer inligting kontak die Kerkkantoor by 012 657 1296