Waar

Ons kerkkantoor is in ons gemeentesentrum wat in Sachariastraat 42 op die hoek van Sacharia en Bothrillstrate is.

Kantoorure

Ons kantoorure is Maandag tot Vrydag van 8:00 – 13:00

Kontakbesonderhede

Ons telefoonnommer is: 012 657 1296

Ons e-pos adres is: ngthereeds@mweb.co.za

Ons posadres: Posbus 2566.The Reeds, 0158