Advertensie Administratiewe beampte NG Gemeente The Reeds

Ons is op soek na ‘n Administratiewe Beampte om by die bestuurspan van ons gemeente aan te sluit en sodoende ons gemeente te help om ons visie (God is in met en deur ons op pad) en missie (om ‘n veilige hawe vir nuwe hoop te wees) doelgerig na te strewe en so doeltreffend moontlik uitvoering te gee aan ons daaglikse bedrywighede.

Die Administratiewe Beampte se verantwoordelikhede sluit in: Om die gesig en eerste kontakpunt van die gemeente te wees, alle kommunikasie vanuit die kerkkantor mondelings, elektronies en op skrif;  Alle gemeentelike administartiewe take en ook sekere  finansiële administartiewe  funkies; Toesighouding oor werkerks en byhou van verlofregister van alle personeel; Die bestuur van die gemeente se kalender en skedule van gebeure.

Uiteindelik sal u saam met verskillende personeellede en lidmate werk om te verseker dat die gemeente so doeltreffend moontlik funksioneer.

Verantwoordelikhede

 • Bou en instandhouding van verhoudings met die gemeente en gemeenskap;
 • Hou toesig oor die daaglikse bedrywighede van die kerkkantoor en fasiliteite;
 • Hou toesig oor personeel en loon werkers, hul werk- en vakansieskedules;
 • Verseker effektiewe kommunikasie binne die kerkpersoneel, gemeentelede en eksterne kontakte;
 • Hanteer kerklike kommunikasie en publikasies, skep en versprei nuusbriewe, vergadering agendas en notules;
 • Toesig te hou oor kerkfasiliteit instandhouding en sekuriteitbedrywighede;
 • Assisteer met die skedulering van vergaderings, die huur van kerktoerusting en fasiliteite, en die uitvoering van kerkbeleide vir fasiliteitgebruik;
 • Koördinering van kerkgeleenthede en bestuur van die kerkkalender;
 • Assisteer met kerklike finansiële rekords, insluitend boekhouding, begroting en betaalstaat in koördinering met die finansiële span;
 • Instandhouding van lidmaatregister en databasisse;
 • Toesig oor die instandhouding en sekuriteit van kerkeiendom;
 • Help met die voorbereiding van materiaal vir eredienste en programme;
 • Implementering en verbetering van administratiewe prosesse vir beter doeltreffendheid;
 • Deur nou saam te werk met leiers van die gemeente  en om administratiewe funksies in lyn te bring met die gemeente se visie en missie.

Vereistes en vaardighede

 • Bewese werkservaring as ‘n admisnistratiewe beampte vir ‘n gemeente of soortgelyke;
 • Sterk rekenaarvaardighede en vermoë om kantoortoerusting te bedryf;
 • Vermoë om druk te hanteer en probleem op te los;
 • Die vermoe om inligting vertroulik en sensitief te kan hanteer ;
 • Relevante opleiding en/of ondervinding as ‘n Administratiewe beampte;
 • Hou toesig oor die daaglikse bedrywighede van die kerkkantoor en fasiliteite.

Stuur CV’s aan: ngthereeds@mweb.co.za

Navrae kan gerig word aan die volgende persone:

 1. Andrew Mortlock

Selfoon: 072 607 1300

Epos: andrewmortlock9@gmail.com

 • Chris Joubert

Selfoon: 082 464 3692

Epos: chrislitia@outlook.com

 • Danie du Toit

Selfoon: 081 317 2932

Epos: dutoitds71@gmail.com