Visie

Die Visie van ons gemeente is:

 The Reeds voluit met Christus op pad, sodat God kan red en herstel.

Wat sien ons as ons taak en roeping

Om as gehoorsame instrumente in God se hand al die mense van The Reeds te begelei 

in ’n lewende verhouding met Jesus Christus en om – waar ons ook al is – te leef as ten volle toegewyde gelowiges/dissipels, 

wat daagliks op ons knieë in afhanklikheid van God groei 

na bo (aanbidding en gehoorsaamheid

na binne (omgee en gawebediening)

na buite (uitreik dmv diens- en noodgedrewe evangelisasie), 

sodat God  daardeur verheerlik kan word.