Geskiedenis

The Reeds gemeente het op 6 September 1987 van NG Gemeente Rooihuiskraal afgestig. Die eerste eredienste is gehou in Hennopspark Laerskool se skoolsaal. Dr. Hendry Eagelton (1987-1990) was die eerste leraar. Ander leraars wat in The Reeds diens gedoen het was Ds. Philip Venter (1989-1994), Prof Gert Prinsloo (1993 – 2004 en 2018 – ) as tentmakerleraar en Ds André Louwrens (1994-2009). Ons is deel van die ring van Sesmylspruit. Die gemeente het 992 lidmate waarvan 760 belydende en 202 dooplidmate is  en word tans deur een voltydse leraar en 1 kontrakleraar bedien. Die gemeente beskik oor ’n pragtige gemeentesentrum wat in 1995 ingewy is en wat deur  drie kruise op ’n klein koppie maklik geidentifiseer kan word op die hoek van Sacharia- en Bothrillstraat. Gedurende 2014 het die gemeente se droom waar geword en kon die erediensruimte wat aangebou is, ingebruik geneem word.  Ons erediensruimte staan bekend as die 3-Kruis Vaderhuis.