Waar is ons Eredienste?

Ons het onlangs ons nuwe saal in gebruik geneem en is baie opgewonde daaroor!

Gedurende die skool kwartaal is daar 2 eredienste:

09:00 – Erediens met Junior Kategese

18:00 – Aanddiens met Senior Kategese

Gedurende skool vakansies is daar 1 erediens om 09:00.

Die dienste vind plaas op die hoek van Sacharia en Bothrill strate in The Reeds.