Bybel Toerusting

  • Elke Sondag se erediens is ’n toerustings- of leringsgeleentheid. Kyk onder Eredienste/Preke/Kwartaallikse temas
  • Alle Kategese in ons gemeente is sulke toerustings en leringsgeleenthede. Kyk ook onder Erediens/Kategese
  • Twee kwartale per jaar vind daar Bybel toerusting plaas gelei deur Prof. Gert Prinsloo of  Dr. Kobus Meyburg en ’n reeks van vier geleenthede aan oor boeke in die Bybel of sekere dele van boeke in die Bybel word aangebied. Hou die afkondigings dop wanner die volgende geleendheid sal plaasvind.