Vir meer oor ons Finansiële Terugvoer op 14 Mei 2017 kliek hier

Finansiële Jaar 2019/2020

Maart 2019

Inkomste:         R 118 023.12

Uitgawes:        R 124 769.21

Tekort:             R     6 746.09

April 2019

Inkomste:         R 101 821.15

Uitgawes:        R 114 930.86

Tekort:             R   13 109.71

Mei 2019

Inkomste:           R 111 574.38

Uitgawes:            R 118 506.17

Tekort:                 R     6 931.79

Junie 2019

Inkomste:           R  93 051.37

Uitgawes:            R 126 789.94

Tekort:                 R   33 738.57

Julie 2019

Inkomste:           R  96 619.49

Uitgawes:            R 115 877.38

Tekort:                 R   19 257.89

Augustus 2019

Inkomste:           R  128 467.30

Uitgawes:           R  116 960.61

Surplus:              R   11 506.69

September 2019

Inkomste:           R  124 688.71

Uitgawes:            R  114 042.13

Surplus:               R   10 646.58

Oktober 2019

Inkomste:           R  129 274.40

Uitgawes:           R  128 431.96

Surplus:              R         842.44

November 2019

Inkomste:              R  153 259.02

Uitgawes:              R  126 472.08

Surplus:                 R    26 786.94

Desember 2019

Inkomste:              R  198 404.88

Uitgawes:              R  119 553.20

Surplus:                 R    78 851.68
Ongewone Inkomste: Vodacom Toring – Jaarlikse huur.

Finansiële Jaar 2018/2019

Maart 2018

Inkomste:     R 137 552.62

Uitgawes:     R 134 615.20

Surplus:          R    2 937.42

April 2018

Inkomste:     R 120 162.37

Uitgawes:     R 143 607.67

Tekort:           R   23 445.30

Mei 2018

Inkomste:     R 104 065.48

Uitgawes:     R 107 266.62

Tekort:           R    3 201.14

Junie 2018

Inkomste:       R   89 985.80

Uitgawes:       R 121 122.70

Tekort:            R   42 136.90

Julie 2018

Inkomste:       R 105 970.68

Uitgawes:       R 106 559.93

Tekort:            R         589.25

Augustus 2018

Inkomste:       R   83 376.10

Uitgawes:       R 101 947.30

Tekort:            R   18 571.80

September 2018

Inkomste:       R 128 882.49

Uitgawes:       R 144 241.44

Tekort:            R   15 358.95

Oktober 2018

Inkomste:       R 140 180.82

Uitgawes:       R 120 835.64

Surplus:          R   19 345.18

Desember 2018

Inkomste:         R 202 114.38

Uitgawes:        R 129 790.10

Surplus:           R   72 324.28
Ongewone Inkomste: Vodacom Toring – Jaarlikse huur.

Januarie 2019

Inkomste:     R 100 929.12

Uitgawes:     R 134 499.03

Tekort:           R   33 569.91

Februarie 2019

Inkomste:     R 120 631.30

Uitgawes:     R 160 510.88

Tekort:           R   39 879.58

Finansiële Jaar 2017/2018:

Maart 2017:

Inkomste:  R  121 223.24

Uitgawes:  R  129 384.78

Tekort:  R    8 161.54

April 2017:

Inkomste:  R    78 305.37

Uitgawes:  R  141 805.24

Tekort:  R    63 499.87

Mei 2017:

Inkomste:  R  143 116.20

Uitgawes:  R  135 218.57

Surplus:  R     7 897.63

Junie 2017

Inkomste:  R   98 913.20

Uitgawes:  R 152 446.60

Tekort:  R    53 532.78

Julie 2017

Inkomste:  R   94 759.07

Uitgawes:  R 115 132.73

Tekort:  R  20 373.66

Augustus 2017

Inkomste:      R  103 619.16

Uitgawes:      R  135 474.80

Tekort:           R     31 855.61

September 2017

Inkomste:      R 183 161.71

Uitgawes:      R 156 387.37

Surplus:          R  26 774.34

Oktober 2017

Inkomste:      R   99 152.06

Uitgawes:      R 111 928.23

Tekort:          R  12 776.17

November 2017

Inkomste:      R   96 593.74

Uitgawes:     R 116 288.47

Tekort:          R  19 694.73

Desember 2017

Inkomste:     R 196 812.60

Uitgawes:     R 148 071.00

Surplus:        R    48 741.60 (a.g.v. Vodacom Jaarlilkse Huur)

Januarie 2018

Inkomste:     R 106 062.74

Uitgawes:     R 111 696.72

Tekort:          R      5 633.98

Februarie 2018

Inkomste:     R 148 631.09

Uitgawes:     R 147 928.15

Surplus:        R        432.94

Finansiële Jaar 2016/2017:

Februarie 2016:

Inkomstes:     R  108 288.94

Uitgawes:      R  108 937.27

Tekort:           R  648.33

Maart 2016:

Inkomstes:     R  100 413.77

Uitgawes:      R  116 397.17

Tekort:           R   15 983.40

April 2016:

Inkomstes:     R   93 669.17

Uitgawes:      R  146 815.96

Tekort:           R    53 146.77

Mei 2016:

Inkomstes:     R   89 441.86

Uitgawes:      R  108 372.38

Tekort:           R    18 930.52

Junie 2016:

Inkomstes:     R  100 506.27

Uitgawes:      R  121 670.56

Tekort:           R    21 164.29

Julie 2016:

Inkomstes:     R  103 768.20

Uitgawes:      R   130 383.89

Tekort:           R     26 615.63

Augustus 2016:

Inkomstes:     R  118 553.51

Uitgawes:       R  133 891.83

Tekort:            R   15 338.32

September 2016:

Inkomstes:     R 164 230.72

Uitgawes:       R 117 236.56

Surplus:          R   46 994.16 (a.g.v. Basaar) 

Oktober 2016:

Inkomste:  R  109 709.67

Uitgawes: R   113 515.85

Tekort:  R      3 806.18

November 2016:

Inkomste:  R  118 898.87

Uitgawes: R 121 294.76

Tekort:  R      2 395.89

Desember 2016:

Inkomste:  R  188 303.04

Uitgawes:  R 141 003.53

Surplus:  R    47 299.51 (a.g.v. 10de Maand Projek)

Januarie 2017:

Inkomste:  R  124 138.85

Uitgawes:  R  113 664.90

Surplus:  R    10 473.95

Februarie 2017:

Inkomste:  R  159 464.07

Uitgawes:  R  171 464.65

Tekort:  R    11 960.58