Badseloop Retreat 

12 – 14 April 2019

‘n Retreat is ’n naweek waar ons gaan wegbreek en leer hoe om stil te word, die stem van die Here te hoor,  te lewe voor God, om myself en my lewenspad voor God te vind, hoe om in gemeenskap met ander voor God te lewe en hoe om in die wêreld my roeping uit te lewe. Kostes beloop R 500 p.p of R 900 per paar. Hierdie kamp hou ons klein en daarom neem ons gewoonlik nie meer as 20 persone per kamp saam nie. Vir meer inligting, klik op die volgende skakel om die inligtingsbrief af te laai: Inligtingsbrief Retreat 2019